ghe tam cho be

Ghế tắm cho bé

0 comment

Khi bé đủ lớn để có thể tự ngồi, thông thường khoảng từ từ 6 đến 8 tháng thì bé có thể đã quá lớn so với chậu tắm mẹ…