Để chúng tôi biết bạn chính là người đã giới thiệu khách hàng cho chúng tôi và nhận được hoa hồng từ sản phẩm.

Bạn chỉ cần coppy mã giới thiệu rồi thêm vào sau đường link sau đó gửi đường link cho những người đang cần sản phẩm.

Ví dụ: Bạn biết bạn bè của bạn có con nhỏ sinh thiếu tháng nhẹ cân, và bạn biết rằng sữa similac Neosure của Mỹ rất tốt cho bé thiếu tháng, nhẹ cân. 

Link sản phẩm trên web là (Link A): http://bibikids.vn/shop/sua-similac-neosure-noi-dia-my/

Bạn hãy thêm mã giới thiệu của bạn ?msgt=[affiliates_id] vào sau đường link

Kết quả sẽ là (Link B): http://bibikids.vn/shop/sua-similac-neosure-noi-dia-my/?msgt=[affiliates_id]

Hãy gửi link B cho bạn bè của bạn.

Khi bạn bè của bạn click vào (link B) truy cập vào website của chúng tôi, và đặt mua sữa Similac neosure thì bạn sẽ nhận được hoa hồng. 

Trong trường hợp bạn bè của bạn sau khi truy cập vào (Link B) họ tìm hiểu sản phẩm nhưng họ không thấy phù hợp, có thể họ sẽ tìm hiểu thêm một sản phẩm khác ( chẳng hạn là sữa Nutrilon )  họ thấy thích sữa Nutrilon và quyết định đặt mua thì bạn sẽ vẫn nhận được hoa hồng vì chúng tôi biết bạn chính là người giới thiệu khách hàng cho chúng tôi thông qua mã giới thiệu của bạn là ?msgt=[affiliates_id] 

Hãy coppy mã giới thiệu của bạn ?msgt=[affiliates_id]   thêm vào sau đường link rồi gửi cho bạn bè ngay hôm nay.

Dưới đây là một số link sản phẩm cơ bản chúng tôi đã thêm mã giới thiệu của bạn, bạn có thể tạo thêm tùy ý.

 

[table id=22 /]