Sữa Friso

 

Sữa Friso là sản phẩm do công ty FrieslandCampina Việt Nam sản xuất đặt nhà máy tại  tỉnh Hà Nam và tỉnh Đồng Nai. Sữa Friso giúp bé tăng cân đều, nhanh nhẹn, cứng cáp. Sữa friso Việt Nam có giá cả hợp lý  hiện đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình có mức thu nhập trung bình trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

 

                                         

                               

375,000 VNĐ

Sữa Friso Gold 4 (900g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

555,000 VNĐ

Sữa Friso Gold 4 (1,5kg)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

240,000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold 1 (400g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

485,000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold 1 (900g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

238,000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold 2 (400g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

480,000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold 2 (900g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

198,000 VNĐ

Friso Mum vị Vani 400g

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

375,000 VNĐ

Friso Mum vị Vani 900g

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

198,000 VNĐ

Friso Mum vị Cam 400g

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

375,000 VNĐ

Friso Mum vị Cam 900g

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

215,000 VNĐ

Sữa Friso Gold 3 (400g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

655,000 VNĐ

Sữa Friso Gold 3 (1,5kg)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

435,000 VNĐ

Sữa Friso Gold 3 (900g)

_empty_:
Mua ngay

Bấm g+ để đánh dấu SP này

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm