Biểu đồ chiều cao và cân nặng trung bình của thai nhi

Từ những ngày đầu của thai kỳ, những đứa trẻ đã phát triển ở những mức độ khác nhau, do vậy những con số sau đây chỉ là con số trung bình. Chiều dài và trọng lượng thực tế thai nhi của bạn có thể khác biệt đáng kể so với những con số trung bình sau. Nhưng hãy đừng lo lắng quá nhiều nếu kết quả siêu âm cho thấy rằng thai nhi của bạn hỏ hơn hoặc lớn hơn nhiều so với biểu đồ cân nặng của thai nhi. Đủ tháng nhưng con của bạn vẫn có thể nặng dưới 2kg hoặc nặng hơn 4kg – Điều đó không quá quan trọng.

Khi chưa được 20 tháng tuổi thì thai nhi của bạn sẽ được đo từ đỉnh đầu đến mông. Lý do là vì chân của bé lúc này đang cuộn tròn nên rất khó chuẩn đoán.

Sau đó, thai sẽ được đo từ đỉnh đầu tới chân.

can nang cua thai nhi

Hãy xem bài viết thời gian mang thai của chúng tôi để tìm hiểu xem cách tính tuần thai kỳ, và tuổi của thai nhi được xác định như thế nào.

Biểu đồ chiều cao và cân nặng trung bình của thai nhi

Tuổi thai Chiều dài (cm) Cân nặng (g)
(crown to rump)
8 tuần tuổi 1.6 cm 1 gram
9 tuần tuổi 2.3 cm 2 grams
10 tuần tuổi 3.1 cm 4 grams
11 tuần tuổi 4.1 cm 7 grams
12 tuần tuổi 5.4 cm 14 grams
13 tuần tuổi 7.4 cm 23 grams
14 tuần tuổi 8.7 cm 43 grams
15 tuần tuổi 10.1 cm 70 grams
16 tuần tuổi 11.6 cm 100 grams
17 tuần tuổi 13 cm 140 grams
18 tuần tuổi 14.2 cm 190 grams
19 tuần tuổi 15.3 cm 240 grams
20 tuần tuổi 16.4 cm 300 grams
(crown to heel)
20 tuần tuổi 25.6 cm 300 grams
21 tuần tuổi 26.7 cm 360 grams
22 tuần tuổi 27.8 cm 430 grams
23 tuần tuổi 28.9 cm 501 grams
24 tuần tuổi 30 cm 600 grams
25 tuần tuổi 34.6 cm 660 grams
26 tuần tuổi 35.6 cm 760 grams
27 tuần tuổi 36.6 cm 875 grams
28 tuần tuổi 37.6 cm 1005 grams
29 tuần tuổi 38.6 cm 1153 grams
30 tuần tuổi 39.9 cm 1319 grams
31 tuần tuổi 41.1 cm 1502 grams
32 tuần tuổi 42.4 cm 1702 grams
33 tuần tuổi 43.7 cm 1918 grams
34 tuần tuổi 45 cm 2146 grams
35 tuần tuổi 46.2 cm 2383 grams
36 tuần tuổi 47.4 cm 2622 grams
37 tuần tuổi 48.6 cm 2859 grams
38 tuần tuổi 49.8 cm 3083 grams
39 tuần tuổi 50.7 cm 3288 grams
40 tuần tuổi

51.2 cm

3462 grams
41 tuần tuổi 51.7 cm 3597 grams
42 tuần tuổi 51.5 cm 3685 grams

 

Bài viết được lấy nguồn từ: Sources:

Doublet PM, Benson CB, Nadel AS, et al: “Improved birth weight table for neonates developed from gestations dated by early ultrasonography.” Journal of Ultrasound Medicine. 16:241, 1997.

Usher R, McLean F. “Intrauterine growth of live-born Caucasian infants at sea level: Standards obtained from measurements in 7 dimensions of infants born between 25 and 44 weeks of gestation.” Pediatrics. v.74, 1969.

Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, et al. “Fetal crown rump length: Reevaluation of relation to menstrual age with high resolution real-time US Radiology.” 182:501, 1992.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.